Journey for Success

2001

บริษัทก่อตั้งขึ้น ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น หนึ่งล้านบาทถ้วน

2002 – 2004

บริษัทส่งออกเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตอาหารแปรรูปและบรรขุภัณฑ์ ไปยังประเทศต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เยเมน อินโดนีเซีย จีน รวมถึงนำเข้าปลาทูน่าแช่เยือกแข็งทั้งตัวจากโอมาน อินเดีย ญี่ปุ่น

2005 – 2007

บริษัทร่วมลงทุนในบริษัทผลิตเนื้อปลาทูน่ากึ่งสุกแช่เยือกแข็งเพื่อการส่งออก และมีการนำเข้าทูน่าแช่เยือกแข็งจากหลายประเทศในเอเชีย เช่น อินโดนีเซีย เวียดนาม จีนโดยใช้เครื่องจักรในไลน์การผลิตจากที่เราสรรหาให้ทั้งหมด และดูแลเรื่องวัตถุดิบให้ ส่งออกสินค้าไปยังประเทศตะวันออกกลาง เช่น อิหร่าน เยเมน โอมาน เป็นต้น และซัพพลายให้กับโรงงานผลิตอาหารกระป๋องในประเทศไทย

2008 – 2017

บริษัทมีการนำเข้าวัตถุดิบอาหารทะเลตัวอื่นนอกจากทูน่า จากประเทศอินเดีย อินโดนีเซีย ปากีสถาน เวียดนาม จีน ญี่ปุ่น โอมาน เยเมน เป็นต้น

2018 – 2021

บริษัทได้รับว่าจ้างทำ Turn Key Project ให้กับบริษัทผลิตทูน่ากระป๋องของประเทศเยเมน โดยไปติดตั้งเครื่องจักรให้ที่ประเทศโอมาน และทำการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้สามารถปฏิบัติงานได้บริษัทร่วมมือกับโรงงานผลิตเนื้อทูน่าแช่เยือกแข็งของประเทศจีน ในด้านเทคโนโลยีการผลิต โดยส่งเจ้าหน้าที่ไปประจำการ และนำเข้าสินค้าดังกล่าวมาจำหน่ายให้กับบริษัทผลิตทูน่ากระป๋องในประเทศไทยรวมถึงเริ่มจัดจำหน่ายอาหารสัตว์เลี้ยง หมาและแมว ในแบรนด์ OLE KAT, OLE DOG เริ่มพัฒนาสูตรและจดทะเบียนแบรนด์ POP CAT

2022

บริษัทเริ่มศึกษาตลาดพืชกระท่อมหลังจากประกาศปลดพืชกระท่อมออกจาก สารเสพติด และมุ่งเป้าในการส่งออกผลิตภัณฑ์พืชกระท่อมไปต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีปริมาณการบริโภคสูงที่สุดในโลก